Anasayfa Ürünler SODYUM KLORÜR

Görünümü : Beyaz katı kristal haldedir.

Kimyasal Adı : Sodium chloride

Kimyasal Formülü : NaCl

Ambalaj Şekli : 25 -50 kg. lık torbalarda bulunur.

Kullanım Alanları :

Sodyum klorür, sofra tuzu kimyada sodyum klorür (NaCI) olarak tanımlanır. Sodyum klorür, beyaz kristalize bir bileşiktir. Tuz tüm canlıların besin kaynaklarından biridir. Ticari olarak da önemli bir maddedir. Sofra tuzu dünyanın her tarafında tarih boyunca önemli bir ihtiyaçtır. Tuz yaşamın önemli ve zorunlu parçalarından biridir. Sodyum klorür, kan plazması dahil hücre dışında bulunan sıvılarda yer alan başlıca iyonlardan birdir. Bu durumda birçok yaşam destek işleminde sodyum klorür önemli rol oynamaktadır.

Beslenme rejimlerinin olmazsa olmazı olan sodyum klorürün çoğu tuzlardan gelmektedir. Belli ölçülerde vücuda tuz alınması baklagiller, meyve ve sebzelerin tüketimi ile karşılanabilir. Bitki ağırlıklı minerallerin oranı bitkilerin nerede yetiştiğine göre farklılık gösterebilir. Çünkü bitkilerin yetiştiği toprakların mineral içeriği coğrafi olarak farklılık teşkil eder.

Tuz kullanımı bazı bölgelerde kısıtlanmıştır. Ancak bu durum tuzun ticari bir malzeme olması ile sonlanmıştır. Tuz tarihte beyaz altın olarak nitelendirilmiştir.

Sodyum klorür yani saf sofra tuzunun erime derecesi 801 derecedir. Erime anında bozunma gerçekleşmez. 1440 derecede ise buhar haline dönüşür. Saf, renksiz ve kristalize bir yapıdadır. Sofra tuzu doğada, denizde çözünmüş şekilde, kaya tuzu olarak ve kurumuş şekilde iç denizlerin yatağında bulunur.

Kullanım Alanları

 • Tuz dünyadaki üretimden çoğunu tüketen birçok kimyasalın üretiminde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılır.
 • Solvay prosesi ile sodyum karbonat ve kalsiyum klorür üretmek için sodyum klorür kullanılır.
 • Sodyum karbonat cam, sodyum bikarbonat ve boyaların yanı sıra diğer kimyasalların sayısını üretmek için kullanılır.
 • Mannheim prosesinde ve Hargreaves prosesinde, sodyum sülfat ve hidroklorik asit üretimi için kullanılır.
 • Petrol ve gaz araştırmalarında tuz, sondajlarda sıvıların delinmesinin önemli bir bileşenidir. Yüksek dereceli gaz basıncının üstesinden gelmek için sondaj sıvısının yoğunluğunu artırmak ve topaklaştırmak için kullanılır.
 • Tuz, çimentolu kaplamalarda betonun sertleşmesini arttırmak için de kullanılır.
 • Tekstilde ve boyamada, tuz, organik kirleticileri ayırmak için, boya çökeltilerinin "tuz haline getirilmesini" teşvik etmek için ve konsantre boyalarla karıştırarak onları [tasfiye ettirmeyi] standartlaştırmak için bir tuzlu suyla durulama olarak kullanılır.
 • Ana görevlerinden biri, negatif yüklü iyonların emilimini arttırmak için pozitif iyon yükü sağlamaktır.
 • Alüminyum, berilyum, bakır, çelik ve vanadyumun işlenmesinde de kullanılır.
 • Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinde, tuz ahşap hamurunu ağartmak için kullanılır.
 • Aynı zamanda sülfürik asit ve suyla birlikte klor oksit üretmek için mükemmel bir oksijen esaslı ağartıcı kimyasal olan sodyum klorat yapmak için kullanılır.
HIZLI ULAŞIM