Home Products CHLORINATED PARAFFIN

Görünümü : Sıvı 

Kimyasal Adı : Chlorinated paraffins

Kimyasal Formülü : C10-13, C14-17, C>17

Ambalaj Şekli : Varillerde

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Klorlu parafin, katı, yüksek klor içeriği (% 70) olan uzun karbon zinciri uzunluğu (C20-C30) olan klorlanmış parafinler hariç, yapışkan, renksiz veya sarımsı, yoğun yağlardır. Klorlu parafinlerin karakteristik hafif ve tatsız kokusu yoktur. Koku, muhtemelen küçük fakat ölçülebilen buhar basıncıyla göreceli düşük moleküler kütleden küçük miktarlarda ürüne bağlıdır. Parafinin karbon zinciri uzunluğu ve klor içeriği klorlu parafinlerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Belirli parafinlerin karbon zinciri uzunluğu ve klorlama derecelerindeki artışlar viskozite ve yoğunluğu arttırır, ancak volatiliteyi azaltır.

Klorlanmış parafinler normalde bozunmayı önlemek için ilave edilen stabilizatörler içerir. Yaygın stabilizatörler, Epoksidize esterler ve soya fasulyesi yağları, pentaeritritol, timol, üre, glisidil eterler, asetonitriller ve organik fosfatlar gibi Epoksitlenmiş bileşikleri içerir.

Kullanım Alanları

 • Kauçuk imalinde kullanılır
 • Vinil ve akrilik boyalarda kullanılır
 • PVC formülasyonlarnda yanmayan plastifiyan olarak,
 • Kablo kılıflarında yanmayı geciktirici katkı malzemesi olarak
 • Lubrikantlarda yüksek basınç katkısı olarak kullanılır.
 • Metal işlemede çalışma sıvısı olarak kullanılır
 • Klorlu parafinler, polivinil klorid (PVC) için ikincil plastikleştiriciler olarak kullanılırlar ve kısmen fitalatlar ve fosfat esterleri gibi birincil plastikleştiricilerle yer değiştirebilirler.
 • Klorlanmış parafinler, metalik işleme sıvıları veya metal işleyen yağlayıcılar veya kesme yağları olarak, yapışkan nitelikleri, yağlarla uyumluluk ve yüksek sıcaklıklarda hidroklorik asit salma özelliğinden dolayı aşırı basınç katkı maddeleri olarak da kullanılırlar.
 • Deniz boyalarında, endüstriyel zemin kaplamaları, kaplar ve yüzme havuzları için kaplamalar gibi suya ve kimyasallara karşı direnci artırmak için boyalara, kaplamalara ve sızdırmazlık macunlarına ilave edilirler
 • Klorlu Parafin, tekstillerin, özellikle de yanmaz yüzey kaplamanın ve doğal elyaf kumaşların emprenye edilmesiyle ve sentetik elyafların kirlenerek su geçirimsiz hale getirilmesi için klorlanmış polietilen veya klorlu kauçuk ile kombinasyon halinde katkı maddelerinde kullanılabilir.
 • Klorlanmış parafin, kutupsal özelliklerinden dolayı, deri ve benzeri hammaddeler için yağlayıcı maddeler olarak da kullanılır.
 • Tam uyumluluk, düşük uçuculuk, iyi stabilite ve yanmazlık nedeniyle, çeşitli Klor Parafin türleri, solvent ve emülsiyon boyaları ve verniklerin preparatlarında plastikleştiriciler olarak kullanılır.
 • Boya veya verniklere Klorlu Parafin eklenmesi, sertliklerini, parlaklıklarını ve asitlere ve alkalilere karşı direncini arttırır ve nihai ürünün elastikiyetini artırır.
QUICK ACCESS