Anasayfa Blog Azot Elementi
Azot Elementi

Azot veya nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7’dir.

Simge: N

CAS numarası: 7727-37-9

Atom numarası: 7

Kaynama noktası: -195,8 °C

Elektron konfigürasyonu: 1s2 2s2 2p3

Atom kütlesi: 14,0067 ± 0,0001 u

Kaşif: Daniel Rutherford

Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78’ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino asit, amonyak, nitrik asit, ve siyanür gibi önemli bileşikler de oluşturur.

Amonyak NH3  
Amonyum Biflorür NH4HF2  
Amonyum Bikarbonat (NH4)2CO3  
Amonyum Klorür NH4Cl  
Amonyum Persülfat (NH4)2S2O8  
Amonyum Sülfat (NH4)2SO4  
Betain C19H38N2O3  
Dietanolamin C4H11NO2  
Dimetil Formamid C3H7NO  
Disiyandiamid C2H4N4  
EDTA C10H16N2O8  
Gümüş Nitrat AgNO3  
Gümüş Siyanür AgCN  
Kalsiyum Nitrat Ca(NO3)2  
Lesitin C12H24NO7P  
Monoamonyum Fosfat (NH4)3PO4  
Monoetanolamin NH2CH2CH2OH
Monosodyum Glutamat C5H8NNaO4  
Nikel Nitrat Ni(NO3)2  
Nitrik Asit HNO3  
Nonilfenol Etoksilat C7H9N3O4  
Potasyum Nitrat KNO3  
Potasyum Siyanür KCN  
Sodyum Nitrit NaNO2  
Sodyum Siyanür NaCN  
Sülfamik Asit H3NO3S  
Tio Üre CH4N2S  
Trietanolamin C6H15NO3  
Üre NH2CONH2  
HIZLI ULAŞIM